Відділення електроракетних двигунів МНТЦ КЕД

 

Колектив відділення електроракетних двигунів (ЕРД) МНТЦ КЕД ХАІ займається теоретичними та експериментальними дослідженнями в області фізики низькотемпературної плазми і процесів різних типів ЕРД та порожнистих катодів, володіє ентузіазмом молодого покоління і досвідом попередніх поколінь фахівців в галузях фізики плазми і плазмової техніки.

Відділення ЕРД має більш ніж 60-ти річний досвід розробки, виготовлення і випробувань електроракетних двигунів, підтверджений багатьма міжнародними проектами і грантами. А також 20-ти річний досвід у розробці електроракетних двигунів малої потужності (менше 100 Вт).

Продукція колективу, а також його інтелектуальний потенціал, широко відомі в ближньому і далекому зарубіжжі. Ряд розробленої продукції, при виробництві якої застосовуються різні ноу-хау, перевершує світові аналоги за експлуатаційними і технічними характеристиками.