Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії за такої назви створена у 2014 році. З 2011 року вона становила частину об’єднання фахівців ракетних рухових установок, а саме Кафедри ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок літальних апаратів. З початку заснування кафедру очолив к.т.н., професор Губін Сергій Вікторович.

Викладацький і науковий по­тенціал, тех­нічне оснащен­ня історично беруть початок з Кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів, що була створена у 1972 р. при факультеті авіа двигуно будування ХАІ на базі галузевої лабораторії Міністерства загального машинобудування СРСР і Кафедри спецфізики для підготовки фахівців у галузі електрореактивних двигунів та енергоустановок космічних апаратів, де надалі за конверсією розгалужено альтернативну енергетику.

Кафедра має потужну матеріальну наукову базу і професійний викладацький колектив, що дозволяє готувати фахівців найсучаснішого рівня, які можуть безпосередньо після випуску інтегруватися у вітчизняну та міжнародну космічну і енергетичну галузі.


Новини