Основні напрями наукових досліджень

 

В напрямки роботи центру входять наукові дослідження, навчання, наукові і навчальні послуги в сфері створення і експлуатації малих космічних апаратів, що складаються в наступному:

  • Виконання пошукових фундаментальних і прикладних досліджень з розробки та апробації технологій мікро-, піко- і нано- супутникобудування і організація навчального процесу з освоєння нових технологій;
  • Створення системи взаємодії з навчальними, виробничими та науково-дослідними організаціями на основі координаційно-технологічних послуг для організації участі спеціалістів ННЦ МСБ ХАІ, викладачів, студентів і аспірантів Університету у вирішенні завданнь навчання, проектування, виробництва і впровадження розробок у виробництво;
  • Надання координаційних, консультаційних, технічних і технологічних послуг підприємствам і організаціям в сфері навчальної, науково-технічної діяльності та експлуатації мікро-, піко- та нано- супутників і спеціалізованого обладнання;
  • Проектування, виготовлення і випробування елементів мікро-, піко- і нано- супутників в цілому, обладнання для технології їх побудови і випробування, створення методик і засобів технічних вимірювань, в тому числі телеметрії і телекерування, за програмами українських і міжнародних організацій;
  • Виконання інших навчальних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з вітчизняними і зарубіжними партнерами, що сприяють науково-технічному прогресу в різних галузях промисловості України, і інтеграції з міжнародними навчальними, науково-дослідними та координаційними структурами;
  • Впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес: проведення НДР студентів, підготовка аспірантів і докторантів.