Основні напрями наукових досліджень

 

У відділенні ЕРД МНТЦ КЕД ХАІ проводяться теоретичні та експериментальні дослідження в області фізики низькотемпературної плазми і процесів різних типів ЕРД і порожнистих катодів.

Розробляються і досліджуються всі основні відомі типи електрореактивних двигунів постійного струму: стаціонарні плазмові двигуни (СПД), двигуни з анодним шаром (ДАШ), торцеві холівські двигуни (ТХД), плазмово-іонні двигуни і катоди до них.

Порожнисті безнакальні катоди (з робочими струмами від 0,1 до 1500 А), які розробляються і виготовляються у відділенні ЕРД, є унікальними і не мають світових аналогів за своїми динамічними і масово-габаритними показниками.

Також у відділенні ЕРД розроблюються:

  • нові типи безелектродних двигунів, які базуються на ВЧ і СВЧ розрядах;
  • стійкі до отруєння емісійні матеріали катодів ЕРД, які мають унікально високі емісійні властивості;
  • плазмотрони постійного та змінного струму 5, 20, 100 кВт (одноступінчаті) і 5 кВт (двоступеневе виконання);
  • системи електроживлення, системи зберігання та подачі робочого тіла ЕРД.

Для проведення досліджень у відділенні ЕРД розроблені й успішно експлуатуються методики й апаратура одиничних і багатосіткових зондів, спектральних вимірювань, вимірювань витрат, тяги, електричних і магнітних величин.