Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 

Україна закуповує за кордоном понад половину енергоносіїв (газ, нафта, вугілля). Разом з тим, на території нашої держави є нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: енергія Сонця і вітру, геотермальна і гідравлічна енергія, біоенергія, метан вугільних шахт, воднева енергія і горючі сланці. Ця екологічно чиста енергія та перетворювачі енергії в найближчому майбутньому стануть одним з головних джерел задоволення енергетичних потреб людства. За прогнозами ООН частка поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в загальному енергобалансі у 2050 році може перевищити 50 %, причому близько половини цієї кількості буде давати вітроенергетика, а другу половину в теплопостачанні - геліоенергетика. Тому це реальна основа для вирішення енергетичної проблеми України. Саме тому Україна потребує фахівців з нетрадиційних джерел енергії.

Освітній ступінь

 • бакалавр (термін навчання - 4 роки);
 • магістр (термін навчання

                   - за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці;

                   - за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців).

Форма навчання - денна.

     Базова підготовка у спеціалізації:

 • вітроенергетичні установки;
 • сонячні електро- та тепло- генеруючі установки;
 • біо- термо- хімічні енергетичні установки.

     Студенти вивчають:

 • вітроенергоустановки;
 • сонячні енергоустановки;
 • теплові та газотурбінні енергоустановки;
 • експлуатацію нетрадиційних джерел енергії;
 • комп'ютерне проектування систем генерування, перетворення і акумулювання енергії.

Студенти на практиці беруть участь у створенні та експлуатації енергоустановок, що використовують відновлювані джерела енергії, вітрові турбіни, вітроагрегати, теплові та сонячні установки. Вони опановують методи математичного та фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційно-керуючих систем і комплексів, їх оптимізацію з використання комп'ютерних технологій, проводять випробування енергоустановок, їх обслуговування.

У розпорядженні студентів на кафедрі є мультимедійні класи, методичні кабінети, оснащені сучасними комп'ютерами, навчальні лабораторії з необхідним технічним та програмним забезпеченням.

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу при Харківському університеті Повітряних Сил.

На кафедрі функціонує очна і заочна аспірантура.

Для студентів, які добре володіють іноземною мовою, можливе стажування за кордоном.

Здобувши освіту на кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії, Ви станете власником сучасних знань в області проектування й експлуатаціїї перетворювачів енергії нетрадиційних джерел, енергоустановок і систем електропостачання.

Бакалаври та магістри, які отримали диплом за освітньою програмою - Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, мають право працювати в КБ, науково-дослідних інститутах, викладачами в коледжах, інститутахта університетах, вступають до аспірантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ".

Понад 20 організацій Києва, Харкова та інших міст України надсилають заявки та чекають на фахівців з нетрадиційної енергетики.

Профільні місця розподілу випускників:

 • ДКБ «Південне»(м. Дніпро),
 • ВО "Південний машинобудівний завод" (м. Дніпро),
 • ДП "Завод ім. Малишева" (м. Харків),
 • АТ «Хартрон» (м. Харків),
 • ВАТ «Турбоатом» (м. Харків),
 • ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" (м. Харків),
 • Харківське авіаційне виробниче ДП - Харківський авіаційний завод (м. Харків).