Науково-навчальний центр мікросупутникобудування

 

Навчально-науковий центр мікросупутникобудування науково-дослідної частини Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (скорочено ННЦ МСБ ХАІ) створено відповідно до планів і підтримки Гранта TEMPUS-CRIST "Освітня реформа в аерокосмічній технології Казахстану, Росії, України" у 2011 р.

Підрозділ створено для організації наукових досліджень і навчального процесу в сфері космічних технологій малих космічних апаратів; вдосконалення та розробки нових методів проектування; випробування й експлуатації мікро-, піко- і нано- класів; створення ефективної системи взаємодії з підприємствами ракетно-космічної галузі; координаційної та консультаційної підтримки впровадження результатів наукових досліджень у виробництво і навчання студентів і аспірантів; підвищення кваліфікації фахівців; сприяння забезпеченню навчального процесу сучасними технічними засобами, методиками та посібниками.