Наука

 

 

 

У складі кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії два наукових центра:

  1. Міжгалузевий науково-технічний центр космічної енергетики та двигунів (МНТЦ КЕД) включає:
  • відділення космічної енергетики,
  • відділення електроракетних двигунів,
  • відділення іонно-плазмових технологій,
  • відділення нетрадиційної наземної енергетики,

що має унікальне стендове обладнання, на якому були проведені наукові експериментальні дослідження за програмами бюджетного та госпдоговірного фінансування;

      2. Науково-навчальний центр мікросупутникобудування, який включає:

  • лабораторію розробки малих космічних апаратів,
  • лабораторію технології створення та випробувань малих космічних апаратів,  
  • лабораторію космічного зв’язку з малими космічними апаратами,

на базі яких проводяться наукові і навчальні дослідження з проектування і випробування складових малих космічних апаратів.

 

Багаторічний досвід колективу кафедри дозволяє студентам приймати участь у реальних програмах досліджень: українсько-французький проект «Дніпро»» FP-7, «СМ-КІ», «Січ», «Океан», «Мікросупутник», Егіптсат-1, Мікросат. Наукові доробки студентів увійшли в «Освітню реформу в аерокосмічній технології Казахстану, Росії, України» TEMPUS-CRIST. Активна участь  студентів в науковій роботі відображена у роботі секції щорічної науково-технічної конференції факультету ракетно-космічної техніки «Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології».