Матеріальна база

 

Матеріальна частина навчально-наукового центру мікросупутникобудування ХАІ включає три лабораторії, оснащені для розробки, макетування, моделювання, виготовлення та випробування малих космічних апаратів і проведення космічного зв'язку.

 

Лабораторія розробки малих космічних апаратів

 

 

 

Лабораторія розробки малих космічних апаратів

Включає комп'ютерний клас розробки елементів космічних апаратів і компонування апаратів в цілому. Потужність комп'ютерів, і навіть додаткове мультимедійне обладнання дозволяє проводити як розробку, так і інтерактивне навчання сучасним засобам розробки. Центр оснащений ліцензованими навчальними версіями програмного забезпечення Pro Engineering і Altium Designer для розробки конструкції і електронних складових малих космічних апаратів.

 

 

 

 

Автоматизоване відпрацювання макета низьковольтної системи енергопостачання мікросупутника

 

 

 

 

Лабораторія технології створення і випробування малих космічних апаратів

Включає комплекс імітаційного та електронно-вимірювального обладнання з автоматизацією процесів управління і вимірювання на реальних пристроях, моделях, макетах елементів малих космічних апаратів. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторія космічного з мікросупутниками, адаптована під BeeSat і Lapan-TUBSat

 

 

 

Лабораторія космічного зв'язку з малими космічними апаратами

Включає комплекс обладнання космічного зв'язку в радіоаматорському діапазоні з обладнанням дешифрування телеметричної інформації з малих космічних апаратів.