Історія

 

Відділення ЕРД МНТЦ КЕД ХАІ було створено на базі кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів (1972 р.), проте перші дослідження в цій області в ХАІ почалися значно раніше. Під час створення кафедри основна увага приділялася питанням ядерної і термоядерної енергетики, створенню принципово нових на той час іонно-плазмових двигунів.

Базу наукового напряму проблем створення високоефективних електроракетних двигунів заклали такі вчені, як академік Корсунський М. І., професор Хижняк М. А. и професор Єршов В. М.

Великим імпульсом в розвитку даних робіт стало відкриття в 1960 р. в ХАІ галузевої науково-дослідної лабораторії, де працювали молоді і талановиті інженери Бєлан М. В., Безручко К. В., Рашкован В. М., Гайдуков В. Ф., Оранський А. І., Пімкін В. О., Маштильов М. О., Долгов А. С., Демуцький В. П. та ін. У цей період вирішувалась комплексна проблема створення першої електродвигунної установки (ЕРДУ) на основі потужних імпульсних плазмових двигунів.

В ХАІ з 1967 р. під керівництвом В. М. Єршова в лабораторії нової техніки почалися широкомасштабні дослідження за двома напрямками: електроракетні двигуни різних типів та бортові космічні енергоустановки.

Розвиток наукового напрямку ЕРД здійснювався в тісній кооперації з Державним конструкторським бюро "Південне", Дніпропетровським державним університетом, Інститутом технічної механіки НАНУ, Національним центром "Харківський фізико-технічний інститут", ОКБ "Факел"та іншими організаціями.

Результати робіт ефективно використовувалися в реалізації державної космічної програми України в 1994 - 1997 рр. за темами "Міжнародна орбітальна станція", "Форсаж-Факел", "Либідь", "Січ-2М" та ін.

В 1995 р. з метою подальшого розвитку проектування і випробування вузлів, агрегатів і систем електроракетних двигунних установок і бортових сонячнихенергосистем космічних літальних апаратів спільним рішенням Міністерства освіти України і Національного космічного агенства України було створено Міжгалузевий науково-технічний центр космічної енергетики і двигунів (МНТЦ КЕД) при Харківському авіаційному інституті.

з другої половини 90-х рр. ХХ ст. основні зусилля колективу відділення ЕРД були зосереджені на створенні малопотужних ЕРД для міні- і мікросупутників, а також на розробці безнакальних порожнистих катодів швидкого старту для наземного і космічного застосування.