Історія кафедри

       Кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії за такої назви створена в 2014 році. З 2011 року вона становила частину об’єднання фахівців ракетних рухових установок, а саме кафедри ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок літальних апаратів. З початку заснування кафедру очолив доцент, к.т.н. Губін Сергій Вікторович.

       Викладацький і науковий потенціал, технічне оснащення історично засновані та беруть початок з кафедри енергоустановок і двигунів космічних літальних апаратів, що була створена у 1972 р. при факультеті авіадвигунобудування ХАІ на базі галузевої лабораторії Міністерства загального машинобудування СРСР і кафедри спецфізики для підготовки фахівців у галузі енергоустановок і електрореактивних двигунів космічних апаратів. З 1972 р. кафедру очолював професор, д-р фіз.-мат. наук Хижняк Н. А., з 1976 р. - заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, засновник і перший декан факультету ракетно-космічної техніки, д.т.н., професор БІлан М. В. З 2006 р. кафедрою керував доцент, к.т.н. Губін С. В., а за час об’єднання – професор, д.т.н. Гайдачук О. В.

       З 1999 року кафедра відкрила спеціальність з нетрадиційних джерел енергії як конверсію космічної енергетики, до якої значний вклад зробили професори О. І. Яковлев, М. В. Білан, К. В. Безручко.