Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма - Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Сьогодні енергетика охоплює всі сфери науково-практичної діяльності людства. Рівень сучасних енергетичних систем вимагає висококваліфікованих кадрів з енергетичного менеджменту, які глибоко володіють не тільки навичками розробки, атестації та експлуатації таких систем, а й інформаційними технологіями створення нового бізнесу та управління інвестиційними програмами у сфері енергетики та інших сферах господарювання.

Глобальною метою роботи цих фахівців є реінженірінг бізнес-процесів, підняття корпоративних стандартів та нормативного регулювання підприємницької діяльності в галузі енергетики на новий рівень. Особливе значення ця проблема має для організацій і підприємств енергетичної сфери.

Фахівці з енергетичного менеджменту набувають певні права та зобов'язання щодо підвищення ефективності управління економікою, виробництвом та споживання електроенергії. У цих умовах роль енергоменеджера полягає в системному аналізі, конфігураційному менеджменті енергоспоживання, удосконаленні виробничих процесів, управлінні субпідряду, вимірюванні виробничих показників, контролі та оцінці ефективності енергозбереження, пошуку та аналізі інформації з енергоефективності, розробці перспективних планів розвитку енергопостачання споживачів і поточних планів профілактичних заходів. для вирішення таких проблем потрібні фахівці з енергетичного менеджменту, а їх володіння навичками розробника енергетичних установок з відновлюваними джерелами енергії надає істотних переваг у культурі енергоспоживання.

 

Освітній ступінь

 • бакалавр (термін навчання - 4 роки);
 • магістр (термін навчання

                   - за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці;

                   - за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців).

Навчатися за осввітньою програмою - Енергетичний менеджмент та енергоефективність - також можна після отримання диплома бакалавра або магістра за спеціальністю даної галузі.

Форма навчання - денна.

     Базова підготовка енергоменеджера в спеціалізації:

 • енергетичний менеджмент малої енергетики;
 • енергетичний менеджмент споживання енергії;
 • енергетичне право.

     Студенти вивчають:

 • економічні аспекти застосування традиційних і нових альтернативних енергоустановок;
 • принципи сучасної організації та управління виробництвом в енергетичній сфері;
 • маркетингові дослідження в енергетиці та енергоаудиті;
 • ефективний розподіл енергоресурсів між споживачами та управлінням енергосистемами;
 • інформаційні та комп'ютерні технології в енергетиці;
 • енергозберігаючі технології та енергоефективність на виробничих підпрємствах, в технологічних процесах і в побуті;
 • методи вимірювання та облік енергоспоживання в традиційній та альтернативній енергетиці;
 • енергетичне право.

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу при Харківському університеті Повітряних Сил.

На кафедрі функціонує очна і заочна аспірантура.

Для студентів, які добре володіють іноземною мовою, можливе стажування за кордоном.

Здобувши освіту на кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії, Ви станете власником сучасної і перспективної професії.

Фахівці з енергетичного менеджменту знаходять роботу в провідних енергетичних компаніях, лідируючих підприємствах і корпораціях, технологічних і науково-дослідних центрах, передбачена аспірантура.

Попит на фахівців з енергоменеджменту відкриває блискучі професійні перспективи.

Профільні місця розподілу випускників:

 • ДКБ «Південне»(м. Дніпро),
 • ВО "Південний машинобудівний завод" (м. Дніпро),
 • ДП "Завод ім. Малишева" (м. Харків),
 • АТ «Хартрон» (м. Харків),
 • ВАТ «Турбоатом» (м. Харків),
 • ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД" (м. Харків),
 • Харківське авіаційне виробниче ДП - Харківський авіаційний завод (м. Харків).